LeoForst är verksam i Tyskland sedan 1990 som konsultföretag för skoglig rådgivning, utförandet av entreprenörsuppdrag och handel med skogsprodukter. Vi har bl.a. förvaltat kommunal- och privatskog i 20 år och bred erfarenhet med omställning från trakthyggesbruk till kontinuitätsskog. 

Sedan 2001 har vi utförd olika projekt kring hyggesfritt skogsbruk i privat- och kommunägd skog i Dalarna / Sverige. Vi erbjuder rådgivning, kurs och träning för de som tycker kan profitera av vår erfarenhet och söker praktisk stöd i en altmer växande marknad för naturnära skogsbruk i Skandinavien.

Vi använder oss av ingen "modell" utan betraktar skogen och skogsägarens målsättning individuellt.